A másokkal való együttérzés, a segíteni akarás belső késztetésein túl a családi indíttatás is adott volt: gyógyszerész édesanyja is az egészségügy, az orvoslás felé terelgette. Érezte, hogy nehezen birkózna meg a napi szintű emberi tragédiákkal, ezért a fogorvosi pálya mellett döntött. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán diplomázott 1991-ben, majd konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát tett. A folyamatos szakmai fejlődés mindig is kiemelten fontos volt a számára. Közel három évtizeden át dolgozott fogorvosként, a magyar mellett svájci és német diploma engedéllyel is rendelkezik.

Mivel érdekelte az egészségügy gazdasági és menedzsment része, 2006-ban elvégezte az orvos-közgazdász, illetve az egészségügyi menedzser posztgraduális képzéseket. 2018 augusztusától az Azurdent klinikavezetői pozícióját tölti be. Döntésében, hogy elfogadja a felkérést, óriási szerepe volt annak, hogy a klinika fundamentumaival – amit a szlogen remekül kifejez: „Mi embereket kezelünk, nem fogakat!” – az első pillanattól kezdve azonosulni tudott.
Azok az emberi értékek, amelyek annak idején kiváló fogorvossá tették őt – természetesen a szakmai tudáson, manuális készségen túl –, vagyis az empátia, a kommunikációs készség, a tolerancia, a konfliktuskezelés, a megoldásorientált szemlélet, elengedhetetlenek jelen feladatköre betöltéséhez.

Dr. Kovács Györgyi fő célja, hogy a nyugat-európai, főként német, osztrák és svájci páciensek körében hosszú évek óta népszerű klinika nyisson a hazai piacra, és a magyar, illetve az itt élő külföldi páciensek is megismerjék és megszeressék ezt a rendkívül emberközpontú és kiemelkedően magas szakmai színvonalon működő fogászatot.

Dekoráció